Rekuperácie

Čistý a čerstvý vzduch s minimálnymi nákladmi na energie

Naša spoločnosť sa zaoberá aj predajom a inštaláciou rekuperačných zariadení. Rekuperačné zariadenia sú určené na nútenú výmenu vzduchu čerstvého z vonkajšieho prostredia za vyčerpaný z vnútorného prostredia. Prínosom rekuperácie je teda filtrácia vzduchu v miestnostiach domu, eliminácia škodlivých pachov a peľov, hmyzu a plesní a celkové zlepšenie životného prostredia užívateľov domu. Nezanedbateľný je aj prínos v oblasti úspory finančných prostriedkov na vykurovanie v chladnejšom období, keďže v rámci výmeny vzduchu v rekuperačnej jednotke dochádza k odovzdávaniu energie teplého interiérového vzduchu chladnejšiemu čerstvému vzduchu zvonka.

Účinnosť rekuperácie sa najčastejšie pohybuje v rozsahu 75-95% v závislosti od zvoleného riešenia. Návrh na konkrétny typ rekuperácie robí projektant s cieľom optimalizácie nákladov a výsledného efektu rekuperácie. Rekuperácie je možné inštalovať do novostavieb (nutné počítať s inštalačným priestorom už vo fáze projektovania) alebo aj do existujúcich stavieb (smart riešenia).

Naša spoločnosť spolupracuje s výrobcami alebo zástupcami popredných značiek. Optimálny návrh pre Vás vypracujeme na základe osobného kontaktu.

Rekuperácie